Hotline Service denně od 9.00 - 17.00 hod.

Česká republiky: 228-888400
ze zahraničí: 00420-228-888400

Všeobecné tipy a pokyny Holiday Home AG

(dále jen Holiday Home)

Vybavení

Prázdninové domy a byty byly postaveny a zařízeny dle osobního vkusu majitelů. Některé jsou zařízeny jednoduše a účelně. Může se stát, že v některých objektech je mnohem méně nábytku, než jsme zvyklí z domova. I když je v objektu televizor, nelze bezpodmínečně vycházet z toho, že je možný příjem také českých programů. V případě vybavení bojlerem je sprchování teplou vodou závislé na možnostech tohoto zařízení.

Popis objektů

Popisy byly vypracovány s velkou pečlivostí. Zakládají se na údajích poskytnutých majiteli domů a odpovídají stavu informací v době sestavování popisu. Při překladech může dojít k úpravám, které se přibližují originálu. Mnoho majitelů domů modernizuje resp. mění svůj dům nebo pozemek.Tím mohou vznikat malé změny. Pokud jsou změny relevantní, je majitel povinný informovat nájemce. Aktuální popis objektu začíná výčtem celkového počtu obývacích pokojů a ložnic, celkové obytné plochy a maximálního obsazení. Dále následuje vybavení jednotlivých pokojů.

Lůžka a úložné prostory

Lůžka odpovídají předpisům dané země. U přistýlek se zpravidla jedná o rozkládací postele, roztahovací pohovky nebo křesla a menší lehátka. Úložné prostory v prázdninových objektech nejsou příliš velké. Nelze vycházet z toho, že pro každou osobu je k dispozici jedna skříň. Doporučuje se přivézt si ložní prádlo, ručníky, osušky a utěrky na nádobí. Přesné údaje jsou uvedeny v popisu objektu.

Pozemky

Mnohé pozemky jsou přírodní pozemky. Je třeba dát na to, že na nich mohou být stromy a keře, a že ne vše musí být k Vaší resp. společné dispozici. Může se také stát, že výhled uvedený v popise je znemožněn stromy, křovím nebo ploty. Zahradní nábytek nemusí počtem vždy odpovídat maximálnímu počtu obsazení objektu. Zpravidla je k dispozici minimálně 1 stůl a 2 židle. Vzhledem k ryze přírodnímu charakteru některých pozemků se může v objektu vyskytovat hmyz (např. komáři, mouchy, pavouci, mravenci). Pavučiny mohou někdy vzniknout i přes noc. Ne vždy je možné zabránit vstupu volně pobíhajících koček a psů na pozemek. Pronajímatel neručí za vozidla zaparkovaná na pozemku.

Domácí zvířata

Informace, zda je možné si vzít domácí zvíře s sebou, je uvedena v aktuálním popisu objektu. Při rezervaci pobytu je nutno oznámit druh a velikost zvířete, a to i v případě, že je domácí zvíře v objektu povoleno. Povolení v zásadě platí pouze pro jedno domácí zvíře. Vždy podle tranzitní a cílové země byste si měli před cestou obstarat a při přejezdu hranic předložit odpovídající dokumenty, osvědčení nebo zdravotní průkazy pro zvířata. Poraďte se eventuálně o potřebných potvrzeních s Vaším veterinářem. Není-li pobyt se zvířetem povolen, pak to nemusí znamenat, že se v prázdninovém objektu zvířata nevyskytují. Většinou však není dovoleno brát domácí zvířata např. do jídelen nebo na koupaliště. Je obvyklé, že pronajímatel může za pobyt domácího zvířete na místě účtovat určitý poplatek za zvíře a den. Mějte prosím na paměti, že v některých zařízeních nejsou domácí zvířata vítána.

Vzdálenosti a otevírací doby

Údaje o vzdálenostech a otevíracích dobách bývají zpravidla odhadnuty pronajímateli (vzdušné vzdálenosti) a slouží k orientaci nájemce. Lyžařská zařízení, vleky, půjčovny, nákupní možnosti, restaurace a jiná uvedená zařízení a jejich otevírací doby jsou mnohdy závislé na sezóně a nemají celoroční provoz. Pronajímatel nemá na obchody žádný vliv a z tohoto důvodu nemůže otevírací doby a vzdálenosti garantovat. Odchylky se mohou kdykoliv vyskytnout. Vzdálenosti pro možnost koupání se vztahují na letní nabídky. To samé platí pro venkovní bazény. Vzdálenost k vodě nemusí znamenat, že je zde koupání možné. U mnoha sportovních nabídek se počítá s tím, že je v létě dostatek slunce. Údaje o vlecích a jiných zimních sportovních možnostech se zakládají na informacích pronajímatelů a/nebo provozovatelů z loňského roku. U soukromých zařízení rozhoduje o provozu odpovídající majitel. Proto je možné, že vleky nejsou k dispozici tak, jako v loňském roce a údaje o vzdálenostech tak ztrácí pro aktuální sezónu platnost.

Lázeňský poplatek a kauce

Lázeňský poplatek (komunální resp. státní poplatek závislý na destinaci) se většinou započítává zvlášť a svou výší je závislý na regulaci příslušné obce a eventuálně na poplatcích za převod, na věku nájemců nebo také částečně na době pobytu. Poplatek je podle údajů v popisu objektu splatný buď při rezervaci (platba v zemi rezervace) nebo na místě při příjezdu. Jeho výše se pohybuje podle země, regionu a místa mezi 0,80 a 2,50 EUR za osobu a den. Při rezervaci je nutné uvést věk všech spolucestujících dětí. Pokud věk osob není uveden, vychází se z dospělých osob. Pronajímatel bude po nájemci při předávání klíčů požadovat kauci za vybavení objektu ve výši minimálně 150 EUR v hotovosti. Mějte prosím připraveny peníze uvedené měny v hotovosti, protože jinak by Vám mohlo být předání klíčů odmítnuto. Po navrácení klíčů a řádném předání pronajatého objektu následuje vrácení kauce majitelem přímo na místě. Podle zkušenosti přitom někteří majitelé vyúčtují předem dohodnuté spotřební náklady. Trvejte na vrácení kauce na místě. Na tom se můžete dohodnout jen přímo s pronajímatelem.

Příjezd a odjezd

Příjezd a odjezd probíhá výhradně individuálně. Příjezd by měl být naplánován v návaznosti na vzdálenost a na vybavení vozidla. Konkrétní čas nástupu na pobyt je uvedený na pobytovém poukaze. V případě, že není žádný čas uvedený, platí: pronajímatel Vás bude očekávat mezi 15-18 hod. Jakákoliv zpoždění by měla být určitě domluvena s pronajímatelem, v opačném případě může své čekání vzdát. Kontaktní telefonní číslo je uvedeno na nájemním poukazu. Mnoho pronajímatelů je zaměstnáno, bydlí od prázdninového objektu daleko a sami se poté musí ještě dostat domů. Odjezd by se měl uskutečnit nejpozději do 10 hodin. Den příjezdu a odjezdu je většinou sobota, částečně je příjezd možný denně (obzvláště v před- a posezóně, u hotelů podle minimální délky pobytu), takže jsou možné i pobyty odchylující se od týdenního rytmu. I zde platí stejná doba příjezdu a odjezdu. V případě zvláštního přání se rádi poptáme u pronajímatele objektu. Nájemce by měl každopádně přijíždět za denního světla, protože některé příjezdové cesty nejsou právě za tmy nebo v zimě při sněhových přeháňkách a/nebo ve vysokém sněhu na poprvé k nalezení. Pokud majitel upozorňuje na strmou a neupravovanou příjezdovou cestu, neměla by být používána nízkopodvozková vozidla. Odpovídajíce nadmořské výšce jsou některé příjezdy sjízdné pouze pomocí sněhových řetězů a písku. Nájemce by měl učinit všechna preventivní opatření přiměřená nadmořské výšce místa. Autoklub jistě rád poradí.

Povinnost nájemce

Nájemce je povinen udržovat objekt v takovém stavu, ve kterém mu byl objekt předán majitelem a zároveň ponechat v objektu veškeré vybavení a věci. Nájemce ručí za všechny osoby, které si s ním společně objekt najímají.

Všeobecné zprostředkovatelské podmínky (VOP) Holiday Home AG

(dále jen Holiday Home)

A) Všeobecné podmínky pro zprostředkování

1. Holiday Home (dále jen zprostředkovatel) zprostředkovává nájemní a ubytovací smlouvy (dále jen nájemní smlouvy) z pověření a zplnomocnění od pronajímatelů, hoteliérů a jiných podniků (dále jen pronajímatel), kteří pronájem prázdninových objektů nabízejí. Holiday Home vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Zprostředkovatel přebírá informace od pronajímatelů a nájemců jménem a z pověření jednotlivých stran. Pronájem se uskutečňuje ve jménu a na účet pronajímatelů objektů.

2. V případě rezervací i závazných objednávek jsou pronajímatelé zastoupeni zprostředkovatelem. Zprostředkovatel je pronajímatelem zplnomocněn, jako generální zprostředkovatel, přijímat rezervace, potvrzovat objednávky, přijímat splatné platby a poplatky, stejně tak uplatňovat stornopodmínky a poskytovat vysvětlení ve jménu pronajímatele.

3. Zprostředkovatel má povinnost zajistit řádné zprostředkování pronájmu. Vybavení a celkový stav pronajímaného objektu odpovídá údajům od pronajímatele (popis objektu). Veškeré tyto informace jsou zprostředkovatelem zpracovány, přeloženy a nabízeny.

B) Rezervace a závazné objednávky

1. Nájemce má možnost rezervovat si vybraný objekt ústně, písemně, faxem, online nebo emailem. K závazné objednávce je potřeba písemné sdělení zaslané nájemcem zprostředkovateli (dopisem, emailem nebo faxem) a písemné potvrzení zprostředkovatele (dopisem, emailem, faxem) nájemci (Potvrzení objednávky /faktura).

2. Online rezervace vstupují v platnost písemným potvrzením (Potvrzení objednávky/faktura) zaslaným zprostředkovatelem nájemci dopisem, emailem, faxem .

3. Potvrzení objednávky/faktura bude zasláno do 14 dnů. V tomto období je nájemce vázán nabídkou. Teprve se zasláním Potvrzení objednávky/ faktury vstupuje nájemní smlouva v platnost.

4. Rezervace nájemce je platná pro všechny v rezervaci jmenované osoby resp. osoby, které nezávisle na výčtu osob objekt v rámci pronájmu používají, přičemž za povinnosti obsažené ve smlouvě ručí nájemce.

5. Všechna dodatečná ujednání vyžadují písemnou formu a jsou nezbytnou součástí nájemní smlouvy pouze tehdy, jestliže jsou uvedena na Potvrzení objednávky/faktuře.

6. Pokud se obsah Potvrzení rezervace/faktury liší od popisu objektu, jedná se tedy o novou nabídku. Objednávka se stává závaznou, jen v případě, že nájemce potvrdí její přijetí do 10 dnů od obdržení Potvrzení objednávky/faktury nebo provede platbu. V opačném případě nabídka propadá, bez nutnosti dalšího vysvětlení.

7. Přenesení smlouvy na třetí osobu vyžaduje písemné potvrzení (Potvrzení objednávky/faktura) od zprostředkovatele.

C) Ceny

1. Nájemní ceny jsou vypsány společně s popisem objektu. Nájemní cena obsahuje majitelem nebo hoteliérem charakterizované služby, veškeré náklady spojené se zprostředkováním a provize, včetné té pro zprostředkovatele.

2. U prázdninových domů a bytů je cena uvedena za objekt a týden. Při několikatýdenních pobytech bude cena vypočítána součtem odpovídajících sezón. Uvedené ceny za objekt se rozumí s připočtením spotřeby elektrického proudu, plynu a vody, povlečení a závěrečného úklidu, pokud u objektu není uvedeno jinak.

3. Variabilní náklady odvíjející se od počtu a věku spolucestujících osob jako stravování, místní poplatky, zprostředkovatelský poplatek Vaší cestovní kanceláře, platby za cestovní pojištění nebo případné poplatky (např. za odlišný příjezd nebo kratší pobyt) nejsou v nájemní ceně zahrnuty a jsou účtovány zvlášť.

4. Hotelové ceny jsou uváděny za osobu a den, pokud není uvedeno v popisu objektu jinak. Výjimky jsou detailně popsány v popisu každého objektu.

5. Dětské slevy jsou poskytovány dětem, které během celého pobytu nepřekročí uvedený věk. (Upozornění: do 12 let jsou považovány děti v případě, že ještě nedosáhly 12. roku věku). Malé děti, které jsou ubytovány v hotelech zdarma, nemají nárok na vlastní lůžko a stravu.

6. Pokud je u hotelu polopenze, plná penze nebo all inklusiv, prvním pokrmem při příjezdu se rozumí večeře a posledním při odjezdu je snídaně.

7. Z věcně oprávněných důvodů (změna kurzu) je pronajímatel oprávněn zvýšit nájemní cenu. Zvýšení ceny je možné do 4. měsíce před začátkem pronájmu. Zvýšení ceny o více jak 5 % opravňuje nájemce od smlouvy bezplatně odstoupit ve lhůtě do 10 dnů. Nájemci doporučujeme v jeho vlastním zájmu zaslat odstoupení písemně. V ostatních případech platí změna ceny jako akceptovaná.

8. Pro nájemní cenu jsou rozhodující ceny uvedené v Potvrzení objednávky/faktuře. V případě rozdílného termínu na objednávce a na Potvrzení objednávky/faktuře, platí ustanovení v bodě B 6 (Rezervace a závazné objednávky).

9. U platby na místě je nutné dodržet stanovenou měnu, která byla dohonuta a to i v případě, když celková faktura byla vystavená v jiné měně.

D) Počet osob a rozsah služeb

Rozsah služeb vyplývá z popisu objektu. Pronajímaný objekt nesmí být obýván (ani dočasně) vyšším počtem osob (dospělí, děti a batolata), než je uvedeno. Pronajímatel nemusí osoby, které jsou navíc, ubytovat, při možnosti ubytování je může zvlášť naúčtovat nebo může nájemce kvůli porušení nájemní smlouvy okamžitě bez náhrady za nájemné z objektu vykázat. Pokud není ve smlouvě uveden věk spolucestujících dětí, vychází pronajímatel z dospělých osob.

E) Platby

1. Po zaslání Potvrzení objednávky/faktury je zpravidla splatná záloha z celkové ceny. Výše zálohy závisí na jednotlivých termínech sezóny. Při závazné objednávce je zpravidla splatná záloha ve výši od 25% z celkové částky, minimálně však od 100 EUR/150 CHF za objekt a týden v uvedené měně.

2. Platby je nutné uhradit v požadované měně do termínu uvedeného na Potvrzení objednávky/faktuře (= připsání na účet). Pokud je sjednána platba „na místě“, potom se platí v hotovosti v požadované měně v den příjezdu při převzetí klíčů.

3. Pokud nebude platba provedena do uvedeného termínu, má pronajímatel právo, tuto rezervaci dle ustanovení v bodě J) stornovat.

F) Pobytový poukaz

1. Po připsání všech splatných plateb uvedených na Potvrzení objednávky/faktuře, obdrží nájemce od pronajímatele pobytový poukaz (nejdříve však 4 týdny před nájezdem z důvodu aktuálnosti), který nájemce opravňuje k užívání pronajímaného objektu. Předání klíčů od nájemního objektu probíhá na adrese pro předání klíčů po předložení pobytového poukazu.

2. Na pobytovém poukaze jsou obsaženy všechny nezbytné informace o pronajímaném objektu a pronajímateli.

G) Povinnost spoluúčasti

1. Zjistí-li nájemce při převzetí pronajímaného objektu škody na objektu nebo má-li výtky týkající se popisu objektu, je třeba, nahlásit je neprodleně pronajímateli. Protože se při těchto odchylkách může jednat i o chybu při zprostředkování, je nájemce povinnen neprodleně o tom informovat zprostředkovatele, aby mu mohl poskytnout možnou pomoc při porušení zprostředkovatelských povinností.

2. V případě reklamací, které pronajímatel neodstraní, se doporučuje okamžitě se domluvit na slevě z nájmu a tuto uplatnit. Dle podmínek pronajímatele sleva nenastává, pokud nájemce nahlášení nedostatků na místě zanedbá a nevyžaduje jejich odstranění. V tomto případě nájemce pozbývá jakýkoli nárok na slevu z nájemní ceny. Uplatnění nároků po ukončení nájmu je vyloučené. Zprostředkovatel nemůže za toto převzít ručení.

3. V případě, že dojde k jakékoli poruše či závadě, je nájemce povinnen spolupracovat s pronajímatelem nebo jeho zástupcem, především jim umožnit přístup do objektu a tím zajistit co nejmenší rozsah škod.

4. Objekt předaný nájemci k užívání musí být pronajímateli předán při odjezdu tak, jak byl nájemcem převzat. Škody vzniklé během pronájmu musí být ihned nahlášeny a vyřešeny s pronajímatelem.

H) Základní a závěrečný úklid

1. Základní úklid znamená navrácení uklizeného objektu pronajímateli v den odjezdu. Základní úklid zahrnuje odklizení zbylých potravin, umytí nádobí a kuchyňských spotřebičů a zlikvidování odpadu nájemcem.

2. Základní úklid provádí nájemce nezávisle na závěrečném úklidu.

3. Následující závěrečný úklid pronajímatelem, který může být kalkulován zvlášť na místě nebo může být již zahrnut v nájemní ceně, dle popisu objektu, se provádí nezávisle na základním úklidu.

I) Odstoupení nájemce od rezervace

Nájemce může kdykoli před začátkem nájmu objednávku zrušit. Zrušení by mělo být v zájmu nájemce provedeno písemně. Rozhodujícím datem zrušení nájemní smlouvy je datum doručení zrušení zprostředkovateli, jako zástupci pronajímatele. Zruší-li nájemce rezervaci nebo nenastoupí-li na pobyt vůbec nebo opožděně, může být požadována pronajímatelem náhrada za učiněná nájemní opatření, výpadek nájmu nebo vynaložené výdaje. Částka se zpravidla řídí výší nájemní ceny a může být paušalizována. Při výpočtu náhrady je obvykle přihlíženo k ušetřeným výdajům a ostatním prostředkům.

Paušální pohledávka pronajímatele činí:

 • ode dne objednávky do 61 dnů před nástupem na pobyt 25 % z nájemní ceny,
 • od 60 do 55 dnů před nástupem na pobyt 50 % z nájemní ceny,
 • od 54 do 45 dnů před nástupem na pobyt 60 % z nájemní ceny,
 • od 44 do 35 dnů před nástupem na pobyt 70 % z nájemní ceny,
 • od 34 do 25 dnů před nástupem na pobyt 80 % z nájemní ceny,
 • od 24 do 15 dnů před nástupem na pobyt 85 % z nájemní ceny,
 • od 14 do 2 dnů před nástupem na pobyt 90% z nájemní ceny a
 • při pozdním zrušení nebo nenastoupení na pobyt je účtováno 95% z nájemní ceny, jestliže nejsou uvedeny žádné jiné podmínky.

Záleží na nájemci, zda v daném případě dokáže, že uplatňované náklady vznikly v menším rozsahu nebo nevznikly vůbec. Důrazně zůstává vyhrazeno vymáhání konkrétních škod.

J) Odsoupení pronajímatelem

1. Pronajímatel může kdykoli proti platbě již uhrazené nájemní ceny odstoupit od nájemní smlouvy v případě, že se pro něj splnění smlouvy o pronájmu stalo nemožným. V tomto případě nabídne pronajímatel nájemci jiný objekt, je-li to možné. Při zprostředkování stejné nebo lepší nabídky se považuje nájemní smlouva za splněnou.

2. Pronajímatel může mimo to před nástupem od pronájmu odstoupit nebo po nástupu pronájem vypovědět, jestliže:

 • nájemce trvale porušuje vykonávání smlouvy i přes upozornění,
 • nájemce jedná v rozporu se smlouvou tak, že je oprávněné okamžité zrušení nájmu nebo
 • nájemce neuhradí nájemní cenu ve lhůtě splatnosti.

V těchto případech se řídí nárok pronajímatele vůči nájemci dle ustanovení v bodě I) těchto Všeobecných zprostředkovatelských podmínek.

K) Promlčení a omezení odpovědnosti

1. Smluvní nároky ze záruky nájemce vůči Holiday Home se promlčí za jeden rok. Promlčecí lhůta začíná dnem smluvně dohodnutého konce nájmu. Toto neplatí pro požadavky za škody při ublížení na zdraví, za újmy na těle a při ohrožení života, které byly způsobeny nájemcem z nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností daných Holiday Home.

2. Nájemce je povinnen, jeho smluvní nároky ze záruky uplatnit vůči Holiday Home během jednoho měsíce po smluvně dohodnutném konci nájmu. Toto rovněž neplatí pro požadavky za škody při ublížení na zdraví, za újmy na těle a při ohrožení života, které byly způsobeny nájemcem z nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností daných Holiday Home.

3. Záruka Holiday Home pro smluvní nároky na odškodné, které nezahrnují újmy na těle, je omezená na trojnásobné nájemní ceně, pokud škoda nebyla nájemci zaviněna úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

L) Zprostředkovatelský poplatek a poplatky za zpracování

Holiday Home uplatňuje zprostředkovatelský poplatek ve výši 29,- CHF/19,- EUR za úspěšné zprostředkování. Na Vaše přání mohou být sjednány po schválení pronajímatele odlišné smluvní podmínky jako dodatečná dětská postýlka, změna počtu osob, odlišný den příjezdu nebo odjezdu, dohlášení domácího zvířete, změna jména, speciální přání na místě apod. Za tyto změny bude uplatněn poplatek ve výši od 25,- CHF/15,- EUR na jeden dokument za úpravu rezervace, zpětné potvrzení, nové vystavení faktur a vyúčtování, organizaci, překlad a dokumentaci a další práce.

M) Sídlo soudu

Sídlo soudu pro všechny nároky proti Holiday Home AG je v Zugu, Švýcarsko.

Holiday Home AG
CH-6312 Steinhausen
Hinterbergstrasse 56
Úřad obchodního rejstříku UID: CHE-110.253.046 HR/MWST (Zug)
Pošlete e-mail

Registrovaný firemní název „holiday home®“

Během úředních hodin Vám rádi zodpovíme všechny dotazy. Možnosti kontaktu zde.

Platí pro všechny rezervace od 01.06.2021.

PDF verze

FallBack: Bevorzugen Sie Ihre Sprache?FallBack: OKFallBack: Hinweis ausblenden
holiday home používá Cookies, aby Vám poskytovali nejlépe možný servis.OKDalší informace